Öğretmenlere yönelik programlama kursu #1 [Öz Değerlendirme Yazısı]

Merhaba herkes ve sayın herkes;

Bazılarınızın bildiği, bazılarınızın da birazdan öğrenecekleri gibi, Masterkids Kıbrıs ile yaz tatilinde öğretmenlere yönelik küçük bir programlama eğitimi düzenledik.

Zaman ayıran, katılım gösteren, katkı koyan herkese teşekkür ederim.

 

İlk gün:

İlk gün yaptığımız çalışmada programlamanın ne olduğuna kısa bir giriş yapıp, algoritmanın ne olduğundan bahsedip küçük birkaç algoritma oyunu oynadıktan sonra blok tabanlı programlama temelleri üzerine bir anlatım ve uygulamalar gerçekleştirildi. 3 saatlik bir çalışmaya sığdırılamayacak bir konu olduğu için belli başlı satır başlarını alıp uygulamaya çalıştım.

Değerlendirme:

Algoritmanın ne olduğu, adım adım ilerlemeli problem çözme mantığı sanıyorum ki çalışmaya katılan herkes tarafından anlaşılmıştır.

Gönül isterdi ki mesela algoritmayı anlatmak ve uygulamalar yapmak için daha fazla zamanımız olsun, 2 gün algoritma çalışalım, algoritma temelli eğitsel oyunlar oynayalım mesela, ancak bu haliyle de güzel geçtiğine, hiç yoktan temel mantığın öğrenildiğine inanıyorum.

İlgilisine bu videoyu öneririm.

 

Blok tabanlı programlamanın varlığından haberdar olmanın ise katılımcı eğitmenlerin programlamaya yönelik algılarında yeni bir şema çatığını ve programlamanın ulaşılabilirliliği / yapılabilirliliği konusunda ikna edici olduğunu düşünüyorum.

Böyle bir eğitimi ilk defa veriyor olmamın etkisiyle, programlama dünyasında varlığı kanıksanılmaktan evrenselleştirilmiş bir kavram olan değişkenler meselesini programlama temeli olmayan eğitimci katılımcılara aktarırken biraz zorlandım. İmkan olması halinde gerçekleştirilebilecek diğer çalışmalarda değişkenler konusuna daha farklı yaklaşmak gerekebileceğini düşünüyorum. Bununla beraber ikinci gün yapılan çalışmalarda değişken mantığının anlaşıldığını ve hatta Array tipi değişkenlerle dahi uygulamalar yapıldığını da eklemem gerek.

 

İkinci gün:

Scratch 3.0 ile uygulamalar yapıldı, web arayüzü tanındı, çeşitli özelliklerinden bahsedildi ve uygulamalı olarak gösterildi.

Değerlendirme:

İlk günkü verilerin pratikte nasıl kullanıldığı daha iyi kavrandı. Katılımcı eğitmenler Scratch’ı daha etkin ve verimli bir biçimde kullanabildiler. Bunu öğrenmenin gerçekleştiği şeklinde yorumlayabilirik. İstenen projeyi yönlendirme olmadan, öğrenilen bilgilerle hazırlayabildiler.

 

Üçüncü gün:

LEGO, LEGO WeDo 2.0 ve sensörler hakkında bilgi verildi, uygulamaları gösterildi. Ardından verilen LEGO seti yapılıp programlandı.

Değerlendirme:

Katılımcı eğitmenler WeDo 2.0 uygulamasını kullanarak verilen talimatları yerine getirdiler ve Milo The Science Rover  robotunu programladılar. Katılımcı eğitmenlerin ek sensörlerle spesifik amaçlar için programlayabildikleri görüldü ve mutlu etti.

 

Genel Değerlendirme

İlk eğitimde karşılaşılan zorlukların temelinde süre planlanmasının ve konuların birbirine uyumsuz olması vardı. Sonraki muhtemel çalışmalarda bu konunun daha iyi ayarlanması gerekecektir.

Çalışmalara başlarken düşündüğüm şey olan “Ben öğretmenlere öğreteyim, onlar da çocuklara öğretsinler” amacının sadece ilk kısmını yapmış olduğumu düşünüyorum.

Gönül isterdi ki bu eğitimi okullarda nasıl kullanacağımıza yönelik daha fazla konuşabilelim, öğrendiklerimizi çocuklara nasıl aktaracağımızdan, çocuklara yönelik blok tabanlı programlama eğitiminin nasıl olabileceğinden de bahsedelim ancak demin de dediğim gibi böyle bir eğitim için çok daha uzun bir süreye ihtiyaç var.

Yine de, öğretmenlerin blok tabanlı programlamayı öğrenmeleri de bu amaç için ilk adım niteliğinde değerlendirilebilir. Amacı tamamlayamamış olsak da mesafe katettiğimizi söyleyebilirim.

Çalışmada bu konuya değinilememiş de olsa, katılımcı eğitmenlerin okullarında eğitsel kol faaliyeti olarak Scratch 3.0 ve WeDo 2.0 öğretebilecek kadar bilgiye sahip olarak ayrıldıklarını düşünüyorum.

Bazı eğitimci arkadaşlarımızın, çalışma başlamadan önce gönderilen e-mail ile ilgili teknik sıkıntılar yaşadıklarını da maalesef ki çalışmadan sonra öğrendim. Bu da, benzer bir çalışmanın tekrarlanması halinde farklı irtibat seçeneklerinin de değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir.

 

Sonsöz

Her şeyiyle mükemmel olmasa da amaca hizmet eden güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum.

Mekan desteğini sağlayan Masterkids Kıbrısa, zaman ayırıp emeğini ve katkısını esirgemeyen pek değerli eğitmen arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Sevgiyle kalınız.